קרן רבינוביץ' לאמנויות יוצאת בקול קורא שניה לשנת 2024 בשלושה מסלולים תיעודיים שונים:
סרטי תעודה – מסלול הפקה
סרטי תעודה – מסלול השלמה
סרטי תעודה בנושא מלחמת ה-7 באוקטובר – מסלול פיתוח

כל הפרטים על ההגשה בלינק >