קרן גשר לקולנוע רב-תרבותי וכאן חינוכית – תאגיד השידור הישראלי מזמינים  מפיקים.ות, ויוצרים.ות להגיש הצעות לפיתוח והפקת סרטי אנימציה קצרים לילדים (כשלוש דקות כ"א) בהשראת אמרות מהמגוון שבפרקי אבות.

סרטי האנימציה שייבחרו ישודרו בכאן חינוכית.