קול קורא להגשת הצעות לסדרות ולסרטים דוקומנטריים ולסדרות וסרטי תחקיר עבור הטלוויזיה בערבית, מכאן
כל הפרטים בלינק>