הגשה פתוחה לאורך השנה.
יש לשלוח סינופסיס, תקציב, לוחות זמנים וחומרים מצולמים אם ישנם.
לשאלות ולהגשה ניתן לפנות למייל של דורית:
dorit@hscc.co.il

בהצלחה 🙂