קול קורא לפרס הקולנוע השנתי וייל בלוך 2023.
ניתן להגיש סרטים תיעודיים באורך מלא בלבד.

ליתר תנאי הסף והמידע היכנסו ללינק >