יוצרות דוקו מוזמנות להגיש את סרטים תיעודיים לפסטיבל:
סרטים באורך של 45 דק' ומעלה למסגרת הקרנה בלבד.
סרטים תיעודיים קצרים באורך של עד 30 דק' למסגרת תחרות עצמאי קצר.

כל הפרטים בלינק >