אמנים ואמניות מוזמנים להגיש הצעות לפרויקט תגובה נגדית, יצירת עבודות אמנות חדשות בצל המלחמה – אמנים ואמניות מוזמנים להציע פעולות/יצירות/הפקות אמנות חדשות, המגיבות למצב

מיועד לאמנים ולאמניות מכל תחומי האמנויות: חזותית, אמנויות במה, מסך, מילה כתובה ועוד