הטלוויזיה החברתית מקציבה 50,000 ש"ח ומזמינה יוצרות ויוצרי וידאו ו/או עיתונאים ועיתונאיות, לביים כתבות וידאו בתחומי סביבה-חברה-כיבוש. עדיפות תינתן להצעות המשלבות את התחומים.

הצעות שיתקבלו יזכו את יוצריהן בתשלום של כ- 3,000 ש"ח עבור בימוי כתבה.