יוצרות תיעודיות מוזמנת להגיש הצעה לפיתוח לפרויקט תיעודי לחממת השנתית של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.

כל הפרטים בלינק >