בעקבות מפגש שנערך ביוזמת איגוד הבמאיות והבמאים ביום חמישי האחרון (11.7), בהמשך למבחני התמיכה החדשים של חוק הקולנוע, עם גיורא עיני, מנכ”ל קרן רבינוביץ ויואב אברמוביץ, מנהלה האמנותי של הקרן, ריכזנו עבורכם/ן מספר נקודות חשובות בנוגע להגשת בקשות תמיכה (גם) בתחום הדוקומנטרי:

תהליך ההגשה

בשל תקלות טכניות שעלולות לצוץ. מומלץ בחום לא להגיש ביום האחרון! גם אם העיכוב בהגשה יהיה בשל בעיה טכנית – אין כל אפשרות להגיש בתום המועד.
ניתן להגיש דרך אתר האינטרנט של הקרן בלבד.

אנונימיות

בהתאם למבחנים החדשים של משרד התרבות, כל ההגשות חייבות להיות אנונימיות. הגשה שיופיע בה בדרך כלשהי שם היוצר/ת (תסריטאי/ת, מפיק/ה, במאי/ת) תיפסל באופן אוטומטי.
שימו לב ששם היוצרים/ות אינו מופיע גם בחומרים המצולמים כמו למשל בכתוביות.

תהליך קבלת ההחלטות 

בשלב א' כל הצעה שמוגשת לקרן נקראת ונבחנת ע"י שלושה לקטורים/ות (ללא פרטי המגישים). בתום המועד יפורסמו שמות הלקטורים/ות ללא חלוקה לתחומים. הגשה שמאושרת על ידי שניים מהלקטורים תעבור לשלב ב'.
בשלב ב' הוועדה של הקרן דנה בהגשות, מנקדת כל פרויקט ובוחרת מי יקבל תמיכה. הפרמטרים לדירוג הוועדה מצויים באתר הקרן. בשלב זה ידועים פרטי המגישים.
בין שלב א' לשלב ב' יש אפשרות להגיש חומרים נוספים (המגישים/ות יעודכנו על מעבר שלב) שייבחנו על-ידי הוועדה בנוסף לחוות דעת הלקטורים. יש לשים לב להיתכנות הפקתית ותקציב.
תשובות יתקבלו עד ארבעה חודשים מסגירת מועד ההגשה. קבלת התשובה תכלול גם את חוות דעת הלקטורה ומיקום סופי בדירוג הוועדה.

פרזנטציות (שלב הפקה)

בהתאם לשלבים החדשים, ולדגש על אנונימיות, בוטלו כל הפרזנטציות בשלב ב'. במקומן כאמור יועברו לוועדה חוות דעת הלקטורים ומסמכים נוספים שישלחו היוצרים/ות.

דוקומנטרי קצר

לראשונה, ולאור סעיף שהוסף למבחני התמיכה בעקבות פניית הפורום הדוקומנטרי, הקרן תתמוך גם בסרטים קצרים כחלק מהתמיכה בתחום הדוקומנטרי (פיתוח, הפקה והשלמה).

מסמכים נלווים

מסמכי חובה: הצהרת כוונות, טופס הרשמה, קורות חיים, תסריט, תקציב, הצהרת זכויות, הגשות קודמות (לפי הצהרת המגיש/ה)
אין חובת חומרים מצולמים! רק אם קיימים.
– ניתן להגיש אותו פרויקט שלוש פעמים לאותה קרן.
– אין בעיה להגיש אותו פרויקטים לכמה קרנות במקביל.

בהגשות לפיתוח אין חובת מפיק/ה – כל יוצר/ת יכולים לכתוב את עצמם כמפיק/ה. במקום חוזה מפיק-במאי, ניתן לחתום על הצהרת זכויות מלאה של הבמאי/ת (חתימה שבידיהם הזכויות על התסריט). עם זאת, מומלץ מאוד (!) להגיש עם מפיק/ה לבקשת תמיכה בשלב ההפקה, אחרת, ככל כנראה, הפרויקט לא יעבור את שלב ההיתכנות ההפקתית.

מקורות מימון – לא חובה לציין בשלב פיתוח, אך בשלב ההפקה יש להתחייב למאצ'ינג.

מנגנון ערעור

ניתן לערער על אי קבלת תמיכה רק לאחר שלוש הגשות של אותו פרויקט ושלוש דחיות.
ועדת הערעורים תורכב מנציג/ת הקרן ומלקטורים מנוסים בקריאת תסריטים.

מנכ"ל הקרן, גיורא עיני, מזמין כל יוצר ויוצרת לפנות אל הקרן בכל שאלה ותהייה.

כמו כן, גם אנחנו בפורום הדוקומנטרי כאן בשבילכן/ם לשם התייעצות!