בימים אלה מקימות קרן תל אביב ועיריית תל אביב – יפו את "קרן האמנים" אשר נועדה לסייע לאמני העיר העצמאים/ות כמו גם לעובדים/ות הקבועים/ות והזמניים/ות של תאגידי התרבות העירוניים ועמותות התרבות הנתמכות בידי עיריית תל אביב – יפו. 

הקרן צפויה לחלק מענקים לעובדים/ות אלו אשר נקלעו למצוקה כלכלית חריפה על רקע משבר נגיף הקורונה, זאת עקב קושי סוציאלי קבוע. 

זכאי/ת למענק מי שעומד/ת בשלושת התנאים הבאים יחד: 

 1. המבקש/ת מתגורר בתל אביב – יפו וזאת היא כתובת המגורים המעודכנת בתעודת הזהות שלו/ה.
 2. המבקש/ת הוא/היא אחד מהבאים (ניתן גם להיות מספר דברים):
  • חבר/ת עמותה רשום בעמותה או בתאגיד* הנתמך על ידי עיריית תל אביב – יפו. לעניין זה, מכיוון שהפורום הדוקומנטרי היא עמותה נתמכת, אם המבקש/ת חבר/ת הפורום, ניתן להגיש את הבקשה דרכנו כמפורט בהמשך. 
  • המבקש/ת הוא/היא שכיר/ה שעובד/ת בעמותה או תאגיד תרבות הנתמך על ידי עיריית תל אביב – יפו. 
 3. המבקש/ת בעל/ת מצב משפחתי הכולל את לפחות את אחד מהמצבים הבאים (אפשר גם מספר מצבים מהרשימה):
  • משפחה חד הורית לילדים עד גיל 21.
  • מחלה קשה במשפחה הגרעינית**.
  • אדם בעל צרכים מיוחדים במשפחה הגרעינית**.
  • משפחה בה שני בני הזוג הוצאו לחל"ת.
  • משפחה בה שני בני הזוג אמנים מיוצגים עצמאיים.
  • מעל גיל פרישה (64 לנשים, 67 לגברים).

* תאגידי התרבות בתחום הקולנוע הנתמכים על ידי עיריית תל אביב – יפו: מוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון תל אביב, סינמטק תל אביב (זאת פרט לעמותות אחרות הנתמכות – ביניהן הפורום הדוקומנטרי).
**משפחה גרעינית – הורים וילדיהם. 

איך מבצעים הגשת בקשה? 

את ההגשה צריך לבצע דרך מוסד תרבות נתמך, אפשר גם דרכנו בפורום הדוקומנטרי אם אתם עומדים בתנאים הרשומים מעלה. 

לשם הגשת בקשה לתמיכת ועדת הקרן נדרשת הגשת תיק אשר צריך לכלול:

 1. טופס ייעודי חתום ע"י מבקש התמיכה (כולל פרטים אישיים רלוונטיים) – להלן לינק לטופס למילוי. בבקשה להעביר את הטופס בפורמט WORD.
 2. מכתב המלצה על תמיכה מטעם מנהל התאגיד הנתמך / מנהל/ת העמותה הנתמכת המעסיקים את המבקש – במידה ואתם מגישים דרך הפורום הדוקומנטרי אנו נכין לכם את מכתב ההמלצה לאחר שנוודא שאתם עומדים בתנאים המפורטים מעלה. 
 3. צילום ת.ז ברורה של המבקש (כולל ספח כתובת מגורים).
 4. אישורי קצבאות מעודכנים מהביטוח הלאומי (במידה והמבקש מקבל קצבה).
 5. אישורים נוספים שהינם רלוונטיים לבקשה.

אם אתם רוצים להגיש את הבקשה דרך הפורום הדוקומנטרי יש להעביר את כל המסמכים במייל שכותרתו ״בקשת מענק מעיריית תל אביב״ לכתובת info.docforum@gmail.com .  על מנת להיכלל בסבב הפניות הקרוב יש להעביר את המסמכים כאמור עד ליום ג' ה-14.4.2020 בשעה 15:00. סבבים נוספים יפתחו בעתיד ונודיע על כך בהתאם. 

מה גובה המענק ואיך מחליטים מי מקבל? 

המענק שיינתן יהיה עד לגובה שכר המינימום במשק (כיום 5,300 ש"ח). 

חשוב להדגיש כי הפורום הדוקומנטרי אינו בודק ואינו מחליט מי מקבל מענק, אנחנו רק בודקים שהמבקשים/ות עומדים/ות בתנאי הסף ומעבירים את הבקשה לעיריית תל אביב. הבקשות נבדקות על ידי עובד סוציאלי מטעם עיריית תל אביב, כאשר מובהר כי לא כל הבקשות יאושרו, וחלקן יאושרו באופן חלקי. 

במידה וועדת הקרן תמצא הבקשה מתאימה, יוענק למבקש/ת סיוע עד לגובה של שכר מינימום חודשי, על פי החלטת הועדה. בנוסף, נבחנת אפשרות לזכאות להלוואת אמן ללא ריבית בתנאים ייחודיים מטעם קרן תל אביב לפיתוח.


בנוסף הקרן צפויה להעניק מלגות סיוע לאמנים/ות העצמאים/ות עבור יצירת אמנות/פעולה אמנותית רלוונטית לימים אלו כמו גם לרוח התרבות של העיר עם תום המשבר. הקרן תתמוך בהצעות על סמך עמידה בשני הקריטריונים הבאים:

1. בידי האמן/ית קיימת יכולת ייחודית לו/לה ליצירה אומנותית הרלוונטית לצרכי הקהילה (כפי שנקבע על ידי אגף תרבות והאמנויות של עיריית תל אביב – יפו).

2. התחייבות להציג את היצירה אומנותית לקהילה ע״פ הגדרות וצרכי אגף תרבות והאמנויות, תוך עמידה בנהלי עיריית תל אביב-יפו.

לשם הגשת בקשה למלגת סיוע לאמן עצמאי אל ועדת הקרן, נדרשת הגשת תיק אשר צריך לכלול:

 •  קורות חיים/תיק עבודות רלוונטי של האמן/ית העצמאי/ת.

מיון של סבב פניות ראשון לקראת העלאה לאישור ועדה הקרן יערך ביום ה', 16.4.2020

לפיכך: ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך זה בשעה 8:00 לכתובת המייל: yahalom_g@tel-aviv.gov.il

במידה וועדת הקרן תמצא הבקשה מתאימה, יוענק לפונה סיוע עד לגובה של 10,000 ₪, על פי החלטת הועדה. בנוסף, נבחנת אפשרות לזכאות להלוואת אמן ללא ריבית בתנאים ייחודיים מטעם קרן תל אביב לפיתוח.