תחרות הקולנוע הדוקומנטרי
הישראלי 2018 | כל המועמדים

תחרות הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי #13
מיסודו של פורום היוצרים הדוקומנטרים (ע"ר)
טלפון: 03-696-6299 אימייל: anat@fdoc.org.il