הפורום הדוקומנטרי בישראל מגנה בכל תוקף כל ניסיון פגיעה במעמד החטיבה הערבית בתאגיד השידור הציבורי. אנו קוראים להנהלת התאגיד לפעול לקידום השידורים והפקות המקור בערבית ולחתור לתקצוב ראוי.

מאז הקמת תאגיד השידור כאן, החטיבה הערבית פועלת בתת תקן ובתת תקציבים, שאינם משקפים את שיעורה של האוכלוסיה הערבית בארץ. עד שנת 2020 הפקות המקור בחטיבה הערבית תוקצבו בהיקף של 20 מיליון ש"ח בשנה, זאת בעוד תקציב הפקות המקור הכולל בכאן 11 ובחינוכית עומד על כ-240 מיליון ש"ח. על אף שהחל משנת 2020 ,תקציב היצירה בערבית עלה ל-30 מיליון ש"ח, לא ידוע איך נוצלה התוספת התקציבית, מי נהנה ממנה ומה תוצריה. יתרה מזאת, מאז העברת הטלוויזיה החינוכית לאחריות תאגיד השידור הציבורי בשנת 2019 ,לא פורסם ולו קול קורא אחד להפקות מקור לחינוכית בשפה הערבית.

כל אלה מעידים על התנהלות שאינה שקופה ואינה פתוחה באופן שווה לכלל האוכלוסיות בישראל, כפי שראוי שיהיה בתאגיד השידור הציבורי במדינת ישראל.
לפיכך, אנו בפורום הדוקומנטרי קוראים להנהלת תאגיד השידור הציבורי:
א. להקצות משאבים ותקציבים נאותים לטובת הפקות מקור בשפה הערבית, בשיעור יחסי לשיעור האזרחים הערבים באוכלוסייה בארץ, קרי %20 מתקציב הפקות המקור.
ב. לפרסם באופן מיידי קולות קוראים להפקות מקור בשפה הערבית בחינוכית 23 .
ג. לוודא כי הקולות הקוראים הכלליים בכאן 11 פתוחים ונגישים גם למפיקים ומפיקות ערבים.
ד. לחדול מיידית מתהליך פיטוריו של מנהל החטיבה בערבית ולפתוח בדיאלוג על השוואת המשאבים וכוח האדם הניתנים לה עם אלה של המדיה בעברית.

אנו בטוחים כי הנהלת תאגיד השידור הציבורי רואה את החשיבות בגיוון בייצוג על המסך ומאחוריו ומחוייבת לקידום יצירה ישראלית מגוונת ורלוונטית לכל אזרחי ואזרח יות הארץ, כצופים/ות וכיוצרים/ות.

על החתום,
חברי הנהלת הפורום הדוקומנטרי בישראל (ע"ר)