חברי וחברות הפורום מוזמנים לשלוח הצעות לפרס מפעל חיים שיוענק במסגרת טקס פרסי הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי לשנת 2020.
את ההצעות יש לשלוח בצירוף נימוקים עד לתאריך 29.10.20 למייל: fdoc.competition@gmail.com