בעקבות בקשת האיגודים ופעולה משותפת לטובת היוצרות והיוצרים ניסו קרנות הקולנוע הארציות לתאם את מועדי ההגשות כך שיהיו בפריסה שנתית.
ישנן הרבה מגבלות שמקשות על הפריסה, אבל אנחנו שמחות לפרסם כאן את תוכנית מועדי ההגשות השנתית לקרנות הארציות, כך שכלל היוצרות והיוצרים יוכלו להתכונן ולתכנן עצמן.ם מראש.

  • שימו לב שמועדי ההגשות לקרנות האזוריות לא מופיעות בטבלאות אלה.
  • לתשומת לבכם, זהו כמובן תכנון בלבד, וייתכנו שינויים במועדים המפורטים בו לקראת פרסומם.