הממשלה אישרה ביום ראשון (12.7.20) מענק מיידי לעצמאיים בגובה 7,500 ש"ח. המענק אמור לעבור השבוע, עד יום חמישי לכל המאוחר, ישירות לחשבון הבנק של כל עצמאי/ת שהיו זכאים למענק בפעימה השנייה.

כמה אתם צפויים לקבל? כל מי שקיבל/ה בפעימה השנייה עד 7,500 ש"ח – תקבל/יקבל שוב סכום זהה. מי שקיבלו בפעימה השנייה יותר מ-7,500 ש"ח – יקבלו מענק בסך 7,500 ש"ח בלבד.  

מלבד המענק המיידי, הכריזו ביום חמישי ראש הממשלה ושר האוצר על "מענק סוציאלי" לעצמאים ובעלי שליטה, שישולם בשבע פעימות דו-חודשיות, בסכום של עד 15 אלף שקל לחודשיים. המענק הסוציאלי מיועד למי שהכנסותיהם צללו ב-40% או יותר, ובלבד שהכנסתם השנתית החייבת במס אינה עולה על 640 אלף שקל.

התשלום הראשון של המענק הסוציאלי יועבר באוגוסט הקרוב בכפוף להגשת בקשות על ידי הזכאים/ות, ולאחר מכן – אחת לחודשיים, עד אוגוסט 2021. תשלום המענק הסוציאלי מחייב חקיקה בכנסת, לכן לא ודאי עדיין שיעבור, בעוד המענק המיידי כבר אושר וישולם על סמך החלטת הממשלה בלבד.