בימים אלה מקימה קרן תל אביב את "קרן האמנים" אשר נועדה לסייע לאמני/ות העיר העצמאיים/ות כמו גם לעובדיהם/ן הקבועים/ת והזמניים/ות של תאגידי התרבות העירוניים ועמותות התרבות הנתמכות בידי עיריית תל אביב – יפו ומתגוררים בתל אביב – יפו.

הקרן צפויה לחלק מענקים לעובדים/ות אלו אשר נקלעו למצוקה כלכלית חריפה על רקע משבר נגיף הקורונה, זאת עקב קושי סוציאלי קבוע. הסיוע יינתן למי שיגיש בקשה בהתאם לנהלי הקרן וימצא מתאים לקבלת הסיוע בהתאם לשיקול דעת הקרן.

אמנים/ות עצמאיים/ות, עובדים/ות או חברי/ות עמותה תרבותית ו/או תאגיד תרבות העומדים/ות באחד מהקריטריונים המפורטים בטופס יעודי מוזמנים/ות לפנות לקרן לקבלת סיוע.

לשם הגשת בקשה לקבלת סיוע מהקרן , על המבקש/ת להגיש בקשה  אשר צריכה לכלול:

1. טופס ייעודי חתום ע"י מבקש/ת התמיכה (כולל פרטים אישיים רלוונטיים). להורדת הטופס >>

2. מכתב המלצה המחזק את בקשת התמיכה מטעם אחד מהבאים: מנהל/ת תאגיד התרבות הנתמך / מנהל.ת העמותה הנתמכת המעסיקים את המבקש/ת  (כעצמאי/ת או שכיר/ה) או שהמבקש/ת הוא/היא חבר/ה באותה עמותה / גורם אחר רלוונטי לפרנסת האמן העצמאי אשר שכר את את שירותיו/ה המקצועיים לפחות 4 פעמים במהלך השנה החולפת (אפריל 2020 – מאי 2019) ומפרט במכתב המצורף עבור אילו פרוייקטים.

3. צילום צ'ק מבוטל ו/או מכתב אישור החזקת חשבון בנק 

מיון של סבב פניות לקראת העלאה לאישור ועדת הקרן יערך ביום א', 10.5.2020

לפיכך: ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום מוצאי שבת ה 9.5.2020 בשעה 22:00. 

לכתובת המייל: keren.amanim@gmail.com

במידה וועדת הקרן תמצא הבקשה מתאימה, יקבל/תקבל המבקש/ת סיוע עד לגובה של שכר מינימום חודשי, על פי החלטת הועדה.

בנוסף, נבחנת אפשרות לזכאות להלוואת אמן ללא ריבית בתנאים ייחודיים.