<< פוסט מתעדכן >>

כידוע, עולם הקולנוע הישראלי, כמו כל התעשיות בישראל, נפגע אנושות כתוצאה ממשבר הקורונה. כלל איגודי הקולנוע וקרנות הקולנוע פועלים במשותף בחודשים האחרונים על מנת לגייס תקציבים נוספים ממשרד התרבות ומשרד האוצר כדי לשקם את התעשייה. למטרה זו הקמנו את ״פורום הקולנוע הישראלי״, פורום רחב הכולל את איגודי הקולנוע, קרנות הקולנוע והאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. הגוף הייצוגי הביע קול אחיד מטעם עולם הקולנוע כולו אל מול משרדי הממשלה.

בחודשים האחרונים ערכנו דיונים רבים עם נציגי משרד התרבות ומשרד האוצר, על מנת לקבל תקציב נוסף להפקות הקולנוע הקיימות או אלו שיצאו לדרך בתקופה הקרובה. לפני כשבועיים הודענו בשמחה על החלטת הממשלה להקצות 16 מיליון ש״ח לשיקום התעשייה ולסיוע להפקות הקולנוע והטלוויזיה שנפגעו מהמשבר. החלטה זו היא פרי הדיונים הרבים שקיימנו, במסגרת הפורום, מול נציגי הממשלה.

התוספת התקציבית תאפשר המשך יצירה ישראלית ותספק אלפי מקומות עבודה בתחום הקולנוע בישראל.עשרות הפקות מקור שהפקתן נעצרה בעקבות משבר הקורונה יחזרו לפעילות בזכות הסיוע ויחד איתן יחזרו לשוק העבודה למעלה מעשרת אלפים עובדים בתעשיית הקולנוע. לקריאה נוספת על גיבוש המתווה >>

כחלק מהמתווה הוסכם כי קרנות הקולנוע יציגו התייעלות בתהליך הלקטורה בשנת 2020, הכוללת הפחתת עלויות משמעותית. הסכום שייחסך במסגרת ההתייעלות – יועבר ישירות כתוספת להפקות. לצורך התייעלות זו הוסכם כי כל קרן תצמצם את מספר מועדי ההגשה השנתיים שלה משלושה לשניים וכן את מספר הלקטורים/ות הבוחנים כל הגשה משלושה לשניים. החלטה זו הינה חלק בלתי מנותק ממתווה הפיצויים ולא מדובר במהלך עצמאי של קרן כזאת או אחרת. מעבר לכך, אלה צעדי התייעלות שמועצת הקולנוע החליטה על קיומם עוד לפני משבר הקורונה כך שרק הוקדם המאוחר בכמה חודשים.

אמנם, טרם נחתם המתווה באופן רשמי ואנחנו, כמוכן, מחכים למסמך חתום ומסודר ממשרד התרבות שיסביר לעומק את המתווה הכולל. אך בינתיים הקרנות פועלות להתאים את עצמן להסכמות שגובשו במתווה.

לאור ביטול מועדים על-ידי קרנות הקולנוע ולאור הבלבול הרב סביב מתווה הפיצויים לקולנוע עקב משבר הקורונה, קיימנו ביום רביעי האחרון (16.9) מפגש שאלות ותשובות ליוצרים/ות ולחברי תעשיית הקולנוע.

להלן עיקרי המפגש, כולל שאלות מרכזיות שעלו והתשובות אליהן:

1. מאיפה מגיע הכסף למתווה הפיצויים (ע״ס כ-16 מיליון ש״ח)?
רוב כספי הסיוע (כ-11 מיליון ₪) מגיעים מתוך משרד התרבות, על-ידי הסטות כספים ושימוש ביתרות לא מנוצלות:

 • כ-2.5 מיליון ₪ מוסטים מתקציב הלקטורה והמיון של קרנות הקולנוע (ביטול מועד בשנה לכל קרן לשנים 2020 ו-2021 והורדת לקטור/ית שלישי/ת בכל מועד).
 • כ-3 מיליון ₪ מגיעים מהפחתת תמיכה במוסדות הקולנוע שיזכו לסיוע מתקציב הפיצוי לגופי תרבות (על הפסד ממכירת כרטיסים).
 • 6 מיליון ₪ נוספים יוסטו מתקציב תמיכה בהפקות זרות* (שלא יתקיימו בשנתיים הקרובות) אל הפקות הקולנוע המקומיות. 

לכך נלווים כ-5 מיליון ₪ תוספתיים לתקציב. 3 מיליון ₪ מתוכם מתמיכת מפעל הפיס (לסרטים עלילתיים באורך מלא בלבד) וכ-2 מיליון ₪ נוספים מתקציב משרד התרבות, ככל שיידרש לפי תקציב הסרטים הכולל.

2. מהו תקציב הפקות זרות? 
בעבר נחתם חוזה בין משרד האוצר לבין משרד התרבות, שתפקידו לעודד הפקות קולנוע זרות שיגיעו לצלם בישראל. נקבע כי הפקות כאלו יתומרצו בסך 6 מיליון ₪ בשנה, 3 מיליון ממשרד האוצר ועוד 3 מיליון ממשרד התרבות. כחלק מהמתווה הנוכחי, נקבע על-ידי האוצר טוען כי לא סביר שיצטלמו הפקות זרות בישראל בשנה הקרובה, אולם במקום משיכת הכספים בחזרה למשרד, הוסכם להפנותם לתקציב הסיוע לקולנוע.

3. כיצד יחולקו כספי התמיכה בין סרטים עלילתיים, דוקומנטריים וקצרים ואיך ייקבע גובה התמיכה בכל סרט?
כ-13.2 מיליון ₪ יופנו לטובת סיוע להפקות עלילתיות באורך מלא, וכ-2.8 מיליון ₪ לסיוע להפקות דוקומנטריות ולסרטים קצרים. הסרטים הזכאים לתמיכה הם כל הסרטים שזכו לתמיכת קרן קולנוע ושהפקתם תצא עד למרץ 2021. 
גובה הסיוע הינו בשיעור קבוע: 15% תוספת לתקציב סרט עלילתי ו-5% תוספת לתקציב סרט דוקומנטרי וסרט קצר. 
שימו לב שהסכום ייגזר מתקציב הסרט הכולל, כפי שדווח במועד החתימה עם הקרן, ולא מגובה תמיכת הקרן.
כך לדוגמא, סרט עלילתי שתקציבו 4 מיליון ₪ יזכה לתוספת לתקציבו בגובה 600 אלף ₪ (15%).
עם זאת, קיימת "תקרת" סיוע: הסכום המקסימלי *התוספתי* שיינתן לסרט הינו גובה התמיכה של קרן הקולנוע.
כך לדוגמא, סרט עלילתי שתקציבו 10 מיליון ₪ וזוכה לתמיכת הקרן בגובה 1 מיליון ₪ יקבל תוספת לתקציבו בגובה 1 מיליון ₪ בלבד ולא 1.5 מיליון ₪ (15%). 

4. באיזה קריטריונים צריך לעמוד כדי לקבל סיוע להפקה במסגרת המתווה?

 • כספי המתווה – תוספת לכספי חוק הקולנוע – מיועדים אך ורק לנזקי קורונה להפקות המיועדות להצטלם עד מרץ 2021, כדי לאפשר לסרטים "תקועים" לצאת לדרך. 
 • הסיוע יינתן לכלל הסרטים הנתמכים על-ידי הקרנות, ובתנאי שיחלו הפקה עד מרץ 2021, בשיעור קבוע. לא יינתן סיוע לסרט שלא עומד בתנאי התמיכה הרגילים.
 • השיפוי יינתן להפקות בשיעור הבא: עלילתי באורך מלא – תוספת של 15% מתקציב הסרט (כפי שנחתם בין המפיק/ה לקרן), עד למגבלה של 100% מגובה תמיכת הקרן בסרט; סרט תעודה / סרט קצר – תוספת של 5% מתקציב הסרט (כפי שנחתם בין המפיק/ה לקרן). 
 • כאמור, קבלת הסיוע מותנית בהתחייבות לתחילת צילומים עד מרץ 2021 (6 חודשים מיום החתימה על המתווה). 
 • קופרודוקציות – כרגע, לא נכללות באופן גורף במתווה אלא נקבע שכל אחת תיבחן לגופה. הוצע לכלול במתווה הסיוע את הסרטים שלמעלה מחצי מהתקציב שלהם + הצילומים / בעלות על הזכויות – הם ישראליים.  
 • סרטים מדווחים שיועבר עבורם תקציב סיוע לקרנות ושלא ייצאו לפועל, התקציב יישאר בידי הקרנות שיוכלו להוסיף אותו לתקציב סרטים אחרים מהמתווה.
 • הקרנות מחויבות להעביר את כל המידע למשרד התרבות – לפני ואחרי קבלת כספי הסיוע והדוחות יבחנו על ידי אנשי המשרד.
 • סרטים שנתמכים ממספר קרנות שונות – יקבלו שיפוי מהקרן שתומכת בסכום הגדול ביותר.

5. מדוע בוטל המועד השלישי של כל קרן?
מדוע ירד מספר הלקטורים הקוראים כל הגשה?

גיורא עיני (קרן יהושע רבינוביץ׳): עוד לפני משבר הקורונה הייתה הסכמה בקרב בקרנות והאיגודים כי הכורח לפתוח שלושה מועדים בשנה מהווה מעמסה תקציבית על תהליך הלקטורה. המועד האחרון דה פקטו משמש כ״מועד דמה״, מאחר ורוב הסרטים מאושרים במועד הראשון או השני ולא נשאר תקציב משמעותי לחלק במועד השלישי – אנו פותחים אותו אך ורק בגלל החובה הקבועה במבחני התמיכה, מה שגורר עלויות רבות שהן לשווא. המצב שנוצר הוא שכסף שיכול ללכת להפקות מוזרם לטובת לקטורה ומיון הצעות שגם ככה לא היו זוכות לתמיכה בשנת 2020.

כך גם המקרה עם מספר הלקטורים המועסקים. מבחני התמיכה בקולנוע מחייבים שכל הגשה המוגשת לקרן תיקרא על-ידי שלושה לקטורים. עם זאת, ההגשה תעבור לשלב הבא אם תקבל שני "כן" מהלקטורים ותיפסל אם תקבל שני "לא". המקרה היחיד שמצריך לקטור שלישי הוא אי הסכמה בין שני הלקטורים הראשונים (כן אחד ולא אחד).

לאור זאת, לפי המתווה החדש, כל תסריט יהיה חייב בקריאת שני לקטורים. רק במקרי מחלוקת תועבר ההגשה ללקטור נוסף להכרעה. כך, נוכל לחסוך סכומים רבים שהיו "מתבזבזים" על קריאת ובדיקת הגשות שלא לצורך. בשלב זה יש להזכיר שכל הצעה יכולה להיות מוגשת לכל קרן שלוש פעמים – וכך יוצא שמספר הלקטורים שקוראים בסופו של דבר את ההגשה הזאת וחווים עליה דעה הוא עצום לכל הדעות. הפחתת מספר הלקטורים תשאיר את מצב המיון על כנו אבל תחסוך כספים, שיופנו להפקה. 

בנוסף, בעקבות הורדת מועד, הוחלט שהקרנות יפעלו לתאם ביניהן את המועדים לפי ז׳אנר התמיכה, כך שיהיה מועד פתוח לכל ז'אנר בכל כמה חודשים. 

למשל, חברת הפקה שמגישה בקשת תמיכה עבור סרט דוקומנטרי: הקרנות יתאמו ביניהן את מועדי ההגשות לקול הקורא הדוקומנטרי כך שבקרן אחת יהיה מועד דוקו בינואר וביוני ואילו בקרן שנייה יהיה מועד דוקו במרץ ובספטמבר – כך יוצא שיש מועד דוקומנטרי פתוח במרווח של כל כמה חודשים – וכך בכל ז'אנר.

בסופו של דבר, הסכום שמוציאות הקרנות על מיון הסרטים התנפח מעל למידה, ובא על חשבון כסף שיכול היה להגיע למסך, שזו למעשה המטרה של חוק הקולנוע. 

6. מדוע הצמצום קרה רק עכשיו?

זיו נווה (קרן גשר): אנחנו פועלים עפ״י רגולציה. משרד התרבות חייב אותנו עד כה לשלושה מועדים ושלושה לקטורים לכל מועד. אנו מנסים זמן רב יחד עם נציגי האיגודים לשנות את החובה הזאת, כדי שכסף רב יותר יזרום להפקות. כולם מבינים את הצורך לצמצם את כמויות הלקטורה, במיוחד עכשיו, כשיש 11 קרנות (5 ותיקות ו-6 אזוריות). 

גיורא עיני (קרן רבינוביץ׳): זוהי למעשה הזדמנות פז לעשות שינוי שכבר זמן רב רצינו לעשות. זה שינוי שהוא לטובת היוצרים.

7. מדוע השיפוי הניתן לקולנוע הדוקומנטרי והקצר קטן יותר מזה הניתן לעלילתי?

מתחילת הדרך, ההתכווננות של משרד האוצר ושל משרד התרבות היתה לפצות את הקולנוע העלילתי בלבד. זאת, בשל גודל העלויות הנלוות להפקה עלילתית כתוצאה ממשבר הקורונה – הן בביטוח ההפקות והן בהתאמת הסט, ההפקה והצוות לדרישות התו הסגול. 

אמנם, סרטים דוקומנטריים נפגעו פחות מאובדן השקעות ומהוצאות ביטוח, אך ברור כי גם בהפקות אלה ישנה הוצאה חורגת לטובת התאמת הסט וההפקה להנחיות משרד הבריאות. לאור זאת, ולאחר עמידה עיקשת של נציגי הפורום אל מול משרדי הממשלה – הוחלט על הענקת תוספת גם לסרטים תיעודיים וקצרים הנתמכים על-ידי הקרנות ואשר ייצאו להפקה עד מרץ 2021. אלה יקבלו תוספת של 5% לתקציבם כדי לפצות על גידול הוצאות והפגיעה בתקופת הקורונה. 

8. האם המענק יועבר רק לסרטים שכבר אושרו ע״י הקרנות?
התוספת לתקציב תינתן רק להפקות שקיבלו אישור תמיכה מקרנות קולנוע ושייצאו להפקה עד מרץ 2021. זאת מאחר וכספי המתווה "צבועים" לסרטים שמצולמים בזמן הקורונה בלבד.

התוספת לתקציב תינתן רק להפקות שקיבלו אישור תמיכה מקרנות קולנוע ושייצאו להפקה עד מרץ 2021. זאת מאחר וכספי המתווה "צבועים" לסרטים שמצולמים בזמן הקורונה בלבד.

9. למה ניתנת תוספת תקציב בשיעור קבוע (15%) ולא בתלות במידת הפגיעה בהפקות?
זיו נווה (קרן גשר): זה המינימום ההכרחי שהצלחנו להשיג ממשרד האוצר. משרד האוצר לא מאפשר שיקול דעת לקרנות. אמרנו שיש הבדל בין צרכי ההפקות, ואנו ביקשנו לבחון כל הפקה לגופה, והיה סירוב מוחלט לכך. 

10. האם השינוי במועדים ובלקטורה חל על כל הקרנות או רק בחמש הקרנות הוותיקות?
רק בוותיקות. הקרנות האזוריות גם ככה לא מחויבות למספר מועדים ולגובה תמיכה.

11. האם יש קרנות שיהיו להן עוד מועדים השנה?
לא יהיו מועדים חדשים נוספים. קרן רבינוביץ׳ ומקור הן היחידות שביטלו מועד פתוח, שאר הקרנות לא יפתחו מועד נוסף. עם זאת, הקולות הקוראים הפתוחים של הקרנות האזוריות יישארו פתוחים ותקפים.

12. איך המענק יעבור בפועל להפקות וליוצרים-ות?
הכסף ממפעל הפיס יעבור ישירות ליוצרים (תקף לגבי סרטים עלילתיים בלבד). הכסף המיועד לסרטים שקיבלו אישור מהקרנות – יועבר ממשרד התרבות לקרנות ומהן להפקות הנתמכות.

13. מתי צפויים לקבל את המענק?
עוד לא אושר כיום התקציב לשנת 2020, ולכן אין אפשרות לדעת מתי סרט יקבל את התמיכה שאושרה לו. עם זאת, קיבלנו אישור משרד התרבות כי הכסף יועבר בהקדם האפשרי. הצפי שלנו כרגע (משתנה כל הזמן) הוא לסוף שנת 2020, תחילת 2021.

שימו לב! כל הכתוב מעלה תלוי באישור המחלקה המשפטית של משרד התרבות והספורט, ובהתאם, המועדים והפרטים המלאים עשויים להיות כפופים לשינויים.

שתהיה שנת יצירה טובה לכולנו.