חברים וחברות,

החודשים האחרונים היו קריטיים לעתידו של הקולנוע הישראלי בכלל – ולתקציבו בפרט.
לצד התיקונים לחוק הקולנוע שהובאו לדיון והצבעה בוועדות הכנסת, עמד לפוג תוקפו של ההסכם החמש-שנתי המסדיר את תקציב הקולנוע הממשלתי, ובמקביל, נשמעו איומים שונים מצד שרת התרבות על חופש הביטוי והיצירה. בתוך כך, נציגות הפורום הדוקומנטרי בישראל, יחד עם איגודי היוצרים והיוצרות בקולנוע ובטלוויזיה, פעלו לאורך החודשים האחרונים ללא לאות באפיקים שונים, פעולות ששיאן בהצבעה בכנסת ביום שני האחרון (15.10) ואישור התיקון לחוק הקולנוע. הנה הסבר קצר (בערך) על מה עברנו בדרך וכמה תשובות לשאלות שייתכן והתעוררו.

מאז תחילת הדיונים על התיקונים לחוק הקולנוע, שקדנו על נוסח התיקון של החוק, אשר מתוקפו נקבעות התמיכות הממשלתיות בקולנוע ובטלוויזיה בישראל. לצורך כך, נוסחו ניירות עמדה ומכתבים, נפגשנו עם חברי אופוזיציה, חברי קואליציה ועם נציגי משרד האוצר, ולבסוף אף קיימנו פגישות עם נציגי משרד התרבות, מנכ"ל המשרד יוסי שרעבי וראשת מנהל תרבות גלית והבה שאשו – פגישות שכלל אינן מובנות מאליהן (בדרך כלל אנו מוצאים את עצמנו נאבקים מולם, לא יושבים איתם בחדרי ישיבות ומקיימים משא ומתן – פעולה שהוכיחה את האפקטיביות שלה).

ולמבחן התוצאה: חוק הקולנוע תוקן והנזקים הגדולים שהיו טמונים בנוסחו הראשוני הוסרו ממנו. עדיין לא ברורה נחיצותו של התיקון לחוק, אך בפועל – הנזק שהוא גורם לתעשייה קטן בהרבה ממה שחששנו בהתחלה, וממה שייתכן והיה אילולא הישיבות שקיימנו עם נציגי משרד התרבות.

בנוסף לכך, התיקון לחוק יצר מנגנון לחץ והזדמנות לחתום על הסכם רב-שנתי, שמקצה 100 מיליון שקלים לתקציב הקולנוע במשך 5 שנים, כלומר חצי מיליארד שקלים בסה"כ שישמשו ליצירת קולנוע ישראלי. מדובר בתוספת של 20 מיליון שקלים בשנה לתקציב הקולנוע, שמהווים 25% מתקציבו.

בסיומו של דבר, חשוב להבין: בכדי להוציא לפועל את החוק יש צורך בתיקון תקנות/תבחינים, הכוללים בין השאר את תנאי הסף והתנאים המדידים לכל תמיכה מתוקף התקציב, הגדרת המגבלות על מאגר הלקטורים ואופן העברת התקציב לתמיכה בהצלחה מסחרית מתוקף סעיף 13.
על אף שהתיקון לחוק עבר, לפנינו חודשים ויתכן אף שנים, עד ליישומו המלא. בינתיים, איגודי היוצרים והיוצרות עומדים על המשמר ופנינו קדימה לניסוח מדויק והולם של הקריטריונים לחוק.

מהם השינויים העיקריים בחוק הקולנוע ומהי משמעותם?

♦ הגדלת תקציב הקולנוע

גובה תקציב הקולנוע הממשלתי השנתי נקבע בחוק אחת לחמש שנים ובהתאם לאישור משרד האוצר. לפני כחמש שנים עודכן תקציב הקולנוע מ- 67 מיליון שקלים ל- 80 מיליון שקלים  (עלייה של 13 מיליון שקלים שמהווים 20% מהתקציב). גם השנה, לקראת הדיונים על החוק, התעוררה התקווה שנוכל להגדיל את סכום התמיכה הממשלתית בקולנוע לחמש השנים הקרובות ב- 20% לפחות.

במקביל, לקראת תאריך התפוגה של ההסכם האחרון, נשמעו איומים מצד שרת התרבות – שלא קשה לקיימם – להפחית את תקציב הקולנוע ל- 30 מיליון שקלים או לחלופין לא לחתום כלל על הסכם חמש-שנתי. נקודת "מעבר" זו, שבין תפוגת ההסכם הקודם לבין חתימה על הסכם חדש, אמנם בעלת פוטנציאל לצמיחה והבטחת תעסוקתם ופרנסתם של היוצרים והעובדים בתעשייה לשנים הקרובות, אך באותה מידה הינה מסוכנת ובעייתית.

לשמחתנו נמנע מימוש האיום, על אף שבנוסח החוק בוטל הסעיף המתנה את גובה התקציב בתמלוגים משידורים. לפי ההסכמים בין משרד התרבות למשרד האוצר, יגדל תקציב הקולנוע בחמש השנים הקרובות לא ב-20% כי אם ב- 25% שהם 20 מיליון שקלים כל שנה.

כן, לדעתנו התקציב היה צריך לגדול יותר – בהתבסס על נפח העבודה, הגידול ביצירה ועלויות ההפקה הנוכחיות. נכון גם שאם יוקצו 20% מתקציב הקולנוע למסלול התמיכה המסחרי (ראו הסעיף הבא), משמעות הדבר שתקציב התמיכה בפיתוח והפקת קולנוע נותר ללא שינוי. אך עדיין, גידול של 25% בתקציב הקולנוע, והבטחת סכום של חצי מיליארד שקלים לקולנוע וליצירה הישראלית לאורך חמש שנים, הינו הישג חיובי ויוצא דופן.

♦ סעיף 13 – "עוקף קרנות" או "הסעיף המסחרי"

סעיף 13 לחוק הקולנוע עבר כנוסחו על אף הבעייתיות שבו והתנגדות איגודי היוצרים. לפי הסעיף, יוכל משרד התרבות להקצות 15-20% מתקציב הקולנוע לסרטים שהצליחו מסחרית בקולנוע ולא זכו לתמיכה מקרן או גוף ציבורי. משמעות הדבר היא שעד 20 מיליון שקלים עשויים להיות מתועלים עבור סרטים שהפקתם הסתיימה מזמן, ולא עבור תהליך הפיתוח או ההפקה – כלומר, תמיכה שלא תגיע לידי היוצרים/ות.

באשר לטענה, שהועלתה בין השאר גם על-ידי חברי האופוזיציה, כי המפיק/מפיץ היחיד שעומד בקריטריונים הקבועים בחוק להגדרת סרט "מצליח מסחרית" – בלי עזרה או תמיכה ממשלתית – הוא משה אדרי, המפיק בעל מערך ההפצה ובתי הקולנוע. במידה ואכן כך הדבר, ניתן לטעון לניגוד עניינים חריף בנושא זה מצד שרת התרבות, המקיימת כידוע קשרים קרובים עם משה אדרי. עם זאת, לפי לשון החוק לא ניתן לדעת בשלב זה מי רשאי לקבל תמיכה ותחת אלו מגבלות. ייתכן כי בהתאם לחוק הריכוזיות, התקנות לא יאפשרו למי שמחזיק חברות הפקה והפצה ובתי קולנוע לקבל כספים מתוקף סעיף זה.

בנוסף, חשוב להבין –  השרה אמנם קיבלה סמכות להתקין תקנות ביחס ל-15-20% מהתקציב, אך כאמור סמכות זו תלויה בתקנות המסדירות, שיעמדו למבחן הייעוץ המשפטי של וועדת החינוך והתרבות, ויהיו פתוחות להגשת עמדות הציבור. בינתיים, כל סכום שלא יועבר מתוקף תקנות אלה ל"מסלול המסחרי", בין אם בשל עיכוב בהגדרת הקריטריונים לתמיכה ובין אם בשל מיעוט חברות שיעמדו בתנאי הסף, יחזור לתקציב הקולנוע ויחולק באופן יחסי בין תחומי התמיכה השונים.

♦ סעיף 10 – מאגר הלקטורים/ות

סעיף 10 לחוק קובע הקמת מאגר מקצועי של אנשי ונשות לקטורה, מתוכו רשאים ראשי הקרנות לבחור את הלקטורים והלקטוריות השונים. מאגר זה יהיה כפוף למועצת הקולנוע, ולא למשרד התרבות או לשרה העומדת בראשו (כפי שנרמז בעבר), ויהיה פתוח לכל העומדים/ות בתנאי הסף, שיאושרו (או לא יאושרו) באופן אוטומטי לפי עמידתם בקריטריונים.

הרכב מועצת הקולנוע נקבע בין השאר על-ידי שרת התרבות, וכיום פועלת המועצה בהרכב חסר ביותר ופתוחה למינויים פוליטיים. עם זאת, לאף אדם או גוף, כולל חברי/ות מועצת הקולנוע, אין סמכות למנוע ממי שעומד/ת בתנאי הסף מלקחת חלק במאגר הלקטורה.

נכון, תנאי הסף המפורטים בחוק אינם מחמירים ולא צריך להיות קולנוענית מנוסה בכדי להיכלל במאגר. אבל – כל מי שהוא קולנוען או איש מקצוע בתחום הקולנוע יכול להיכלל במאגר. החוק קובע תנאים מדויקים שכל אנשי הקולנוע עומדים בהם, ולא יהיה מי שתמנע ממנו כניסה למאגר במידה והוא עומד בתנאי הסף. כאמור, הקרנות יוכלו לבחור מתוך מאגר זה בעצמאות מוחלטת.

♦ חלוקת התקציב

כאמור, חוק חדש מביא עמו תקנות חדשות המפרטות את אופני חלוקת תקציב הקולנוע. בינתיים, לא השתנה דבר בחלוקת התקציב במסגרת החוק – שינויים אלו ייקבעו במסגרת התבחינים החדשים ליישומו אשר יוצגו להערות הציבור בשבוע הבא. כפי שצוין, איגודי היוצרים והיוצרות ממשיכים לעמוד על המשמר, לפעול לניסוח תבחינים הוגנים וראויים ולוודא את עמידת מנהל התרבות בתנאי החוק.

————————————

חברים/ות, הגענו להישג חשוב שמתבטא גם בתוספת משמעותית לתקציב תעשיית הקולנוע המקומית. אנחנו לומדים מניסיון כל הזמן לקראת פעולותינו בהווה ובעתיד – למען יצירה ישראלית בועטת ולמען חופש הביטוי, לרווחת ולפרנסת היוצרים/ות.

אנחנו מזמינים את כולכן וכולכם לקחת חלק במנגנון קבלת ההחלטות, להצטרף אלינו ולהשפיע לפי ראות עיניכם.

בינתיים נאחל מזל טוב לחוק הקולנוע החדש, עד מאה ועשרים (₪ !)