לאור "החזרה לשגרה" וביטול המגבלה ליציאה למרחב הציבורי, ניתן (ומומלץ) לחזור לעבודה – להפיק, לצלם ולערוך יצירות דוקומנטריות! בכפוף לשמירה על כללי ריחוק והיגיינה נאותים כמובן.

בהמשך להודעת משרד התקשורת, הפקות טלוויזיה או סרטים שאמורים להצטלם בימים אלה אינן נכללות בהגבלה בדבר מספר העובדים / אנשי הצוות המירבי. לפיכך, הפקה דוקומנטרית צריכה לעמוד רק בתקנות הכלליות להפעלת עסק. במקרה כזה אין צורך למלא הצהרה ואין צורך לעמוד בתנאי "התו הסגול". עם זאת, יש לעמוד בתקנות הכלליות ולמלא את ההנחיות להלן:

 1. בטרם תחילת יום הצילום / ההפקה – ישאל נציג ההפקה את כל אנשי הצוות, העובדים והמצולמים הלוקחים חלק בהפקה באותו יום את השאלות הבאות:
  * האם את/ה משתעל/ת?
  * האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה / האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  * האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר השתתפות למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות (מלבד אדם הסובל משיעול בשל מצב כרוני ידוע).
 2. ככל שהדבר מתאפשר, יש לבצע מדידת חום – באופן שאינו פולשני, ולמנוע השתתפות אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ובמידת האפשר – לדאוג לאמצעים נוספים למניעת הדבקה.
 4. לכל איש צוות יוקצה ציוד אישי קבוע, כולל ציוד צילום ועריכה, מחשוב וטלפונים. הציוד יעבור חיטוי לפני שימוש ולפני כל העברה בין עובדים (אם נחוצה). 
 5. כלל אנשי הצוות והעובדים חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות. בהתאם להודעת משרד התקשורת בדבר צילומי טלוויזיה וקולנוע, החובה לעטות מסכה אינה חלה על משתתף בשידור או מצולם שנדרש לדבר בעת הצילומים.

שימו לב, בהתאם להנחיות לציבור הרחב, בכל הפקה עדיין חל איסור על התקהלות מאורגנת של יותר מ-10 אנשים במקום ציבורי. בכל יציאה למרחב הציבורי חובה לעטות מסיכת פה ואף ושמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.

הנחיות אלה נוגעות גם לחברות בתחום הקולנוע, כמו משרדי חברות הפקה, חדרי עריכה ופוסט, אולפני הפקה, חברות השכרת ציוד וכולי, אם מספר העובדים בהן לא עולה על 10.

במידה ובעסק ישנם 10 עובדים ויותר – הוא נדרש לעמוד בתקנות "התו הסגול". לידיעתכם/ן, עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהחברה עומדת בכללים שנקבעו – ניתן לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. אלה הצעדים הנדרשים כדי להעניק לעסק בתחום הקולנוע "תו סגול", המכשיר אותו לחזרה לעבודה:

 1. המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים להלן, בין היתר באמצעות שילוט במקום העבודה, במקום בולט לעין.
 2. המעסיק ימנה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 3. המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה יחתמו על טופס הצהרה, (מומלץ לשמור עותק בבית העסק), לפיו הם עומדים בכללים המפורטים להלן:

  א. מתאפשר לעובדים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה או מהבית, ככל הניתן.
  ב. בטרם כניסה למקום עבודה יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה: האם את/ה משתעל/ת?, האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?, האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות (למעט אדם הסובל משיעול בשל מצב כרוני ידוע).

 1. חובה לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה, ולמנוע כניסה מאדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 2. יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ובמקרה והדבר לא מתאפשר– לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה (למשל מחיצות בין עובדים).
 3. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, למשל: מקלדת, עכבר וטלפון קווי. אם הדבר לא מתאפשר, הציוד יעבור חיטוי קפדני לפני העברה בין עובדים.
 4. יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 5. במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 6. כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.
 7. כל עובד יעבוד בחדר קבוע, תוך הקפדה על מרחק 2 מטרים מאדם אחר.
 8. לא ישהו באותו חדר בו–זמנית מספר עובדים העולה על:
  • בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – עד שני עובדים.
  • בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים – עד חמישה עובדים.
  • ניתן להגדיל את מספר העובדים בכל חדר מעבר למתואר לעיל, אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם. 
  • ניתן לקיים בחדר אחד פגישה מקצועית של עד 8 אנשים.
 9. כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
 10. המעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה, מספר התשאולים ומדידות החום שביצע לנכנסים לעסק ומספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור. (אין נוסח או מבנה מחייב לניהול מידע זה, כל בעל עסק יכול לדאוג לכך כראות עיניו).
 11. אם התברר כי במקום העבודה התרחשה הדבקה בקורונה, יש הרשויות יכולות להורות על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, עד לאחר סיום ביצוע חקירה אפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות, וכן להורות על פתיחתו מחדש בתנאים שיורו עליהם.

*הנחיות אלה נוסחו בלשון זכר לשם נוחות אך תקפות לכל המגדרים. 

בברכת חזרה טובה לשגרה וקדימה חדוות היצירה!

מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו בכל שאלה.