לראשונה, אסיפה שנתית דיגיטלית לפורום הדוקומנטרי ובחירות לוועד המנהל ולתפקיד יו"ר הפורום!

זו הזדמנות חשובה לכולנו, חברות וחברי הפורום מרחבי הארץ, להתקבץ בנפרד מול המחשב ולממש את זכותנו הדמוקרטית באיגוד – להשמיע את קולנו ולהשפיע על הרכב הנהלת הפורום החדשה. 

מה מתוכנן לנו באסיפה? 

  • תקציר פעילותנו בשנה האחרונה (באמת בקצרה)
  • מקום לשאלות ודיון 
  • אישור דוחות כספיים, בעלי תפקידים ושינויי תקנון 
  • הצגה של המועמדות.ים להנהלה ובחירות 

שימו לב:

– רק חברים/ות פעילים יוכלו להשתתף באסיפה השנתית ויהיו בעלי זכות הצבעה בבחירות.

הוסיפו את האסיפה השנתית לגוגל קלנדר ולא תשכחו אותנו >> shorturl.at/jJT68

מי שרוצה להתייעץ, לשמוע או לשאול  – מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו! 

** תמונה מתוך הסרט "פוטו פרג'"

שינוי תקנון

הנהלת הפורום היוצאת מבקשת להעלות להצבעת האסיפה הכללית את שינויי התקנון הבאים: 

1. הוספת הפעלת איגוד למטרות העמותה. 
הופעת הסעיף מטרות העמותה בתקנון הוא חלק מתנאי הסף לתמיכת משרד התרבות.   
נוסח להצבעה: * בסעיף 1 בתקנון הקיים – מטרות העמותה – להוסיף:
ד. יצירת איגוד שיהווה בית מקצועי לכל מי שעיסוקו בעשייה דוקומנטרית בישראל.

 2. קצובת תקופת כהונה לחברי וועד. 
תפקידו של חבר ועד מנהל מורכב ולוקח זמן להבין איך פועלת העמותה ומה ניתן לעשות במסגרת הפעילות בה, לכן אנחנו מבקשים להאריך את כהונת חברי הועד המנהל לשנתיים.
במקביל, אנו מוצאים לנכון להגביל את מספר הכהונות הרצופות על מנת לאפשר תחלופה וריענון. 
נוסח להצבעה:* בסעיף 7.ג. בתקנון – ועד העמותה: במקום סעיף קטן 7: "כהונת חבר ועד לא תוגבל במספר קדנציות והוא יוכל להעמיד עצמו לבחירה מחודשת ללא הגבלה."
יבוא הנוסח: תקופת כהונת חבר ועד תהיה שנתיים מיום היבחרו. חבר ועד יהיה רשאי להיבחר לעד חמש כהונות רצופות, כך שתקופת הכהונה הרצופה המרבית לא תעלה על 10 שנים. חבר ועד שהשלים תקופת כהונה רצופה מירבית, יהיה רשאי להיבחר ולכהן כחבר ועד, לאחר חלוף ארבע שנים מיום סיום כהונתו. 

3. כינון שוויון מגדרי בוועד המנהל.
ההנהלה רואה לנכון לשריין 50% ייצוג לנשים בהנהלת הפורום כדי לקדם ולעודד השתתפות נשים בקבלת ההחלטות בעמותה ובעמדות מפתח בתעשייה בכלל. 
נוסח להצבעה:* בסעיף 7.ג. בתקנון – ועד העמותה:  אחרי סעיף קטן 3 יבוא הנוסח: בוועד יכהנו לפחות 5 נשים, אלא אם לא הציגו מספיק נשים את מועמדותן.

4. הודעה לחברים/ות בדואר אלקטרוני.
ההנהלה מבקשת לעדכן בתקנון אפשרות יצירת קשר עם חברי/ות העמותה באמצעות דואר אלקטרוני, ולא רק בדואר רגיל.בכל זאת, השנה 2020. 
נוסח להצבעה:* סעיף 6.ה. פקיעת חברות:להוסיף למילים "בדואר רגיל" את המלים "או בדואר אלקטרוני"