בשנים האחרונות עלו על פני השטח עדויות רבות של עובדים ועובדות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה המקומית על הטרדות מיניות וניצול יחסי מרות במסגרת העבודה, זאת בהמשך לתופעה בינלאומית רחבה שעוררה שיח ופעולה ממשית כנגד אלו שניצלו את מעמדם ופגעו במשך שנים באחרות/ים שעבדו תחתם.

בעקבות אופייה הייחודי של התעשייה, מצאנו לנכון ביחד עם איגודי היוצרים והעובדים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית, לכתוב אמנה שתרכז את הכללים למניעה ולטיפול במקרים של הטרדות מיניות.

אנו בפורום הדוקומנטרי גאות לקחת חלק במאבק נגד ניצול מרות, הטרדות מיניות וכל צורה אחרת של התנכלות על רקע מגדרי בתעשייה ובכלל.

תודה ליסמין קיני אשר ייצגה את הפורום הדוקומנטרי ואשר התנדבה לשמש כאחראית הפניות בעניין.

האיגודים השותפים לכתיבת האמנה:

הפורום הדוקומנטרי בישראל (ע"ר)
איגוד הבמאיות והבמאים בישראל (ע"ר)
שח"ם, איגוד השחקנים בישראל (ע"ר)
אקט, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה (ע"ר)
איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (ע"ר)
איגוד מקצועות הפוסט בישראל (ע"ר)
פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל

לקריאת האמנה >>